Heitgaaside mõõtmised

A-Ülevaatus-Heitmete mõõtmised 

Heitgaaside kontroll korralisel ülevaatusel

Korralise ülevaatuse käigus kontrollitakse heitgaaside kogust bensiinimootoritel, mis on kasutusele võetud 1973. aastal või pärast seda ning diiselmootoriga autodel, mis on kasutusele võetud aastal 1980 või pärast seda.

Bensiinimootoriga autodel mõõdetakse vingugaasi ehk süsinikmonoksiidi (CO) ja süsinikühendeid (HC), heitkoguseid mõõdetakse nii tühikäigul kui ka kõrgendatud pööretel. Peale selle mõõdetakse lambda väärtust ehk õhu koefitsenti.

Esmaregistreerimise aeg või mootoritüüp Tühikäigul Kõrgendatud pööretel vähemalt 200 rpm
OBD CO CH CO CH λ
Enne 01.01.1973.a Ei piira
Alates 01.01.1973. a kuni 31.12.1986.a   4,5% 1000ppm      
Alates 01.01.1987.a   3,5% 600ppm      
Spetsiaalne heitgaaside kontrollsüsteem   0,5% 100ppm 0,3% 100ppm 1±0,03
EÜ tüübikinnituse vastavalt direktiivile 98/69/EÜ* Kontroll*** 0,3% 100ppm 0,2% 100ppm 1±0,03**
Alates 1. juulist 2002. a Kontroll*** 0,3% 100ppm 0,2% 100ppm 1±0,03**

 

Diiselmootoriga autodel mõõdetakse heitgaaside suitsusust (k).

Alates 1. jaanuarist 1980. a esmaregistreeritud mootorsõidukite puhul ei tohi suitsususe tase (neeldumistegur k) ületada tootja poolt mootorsõidukile kinnitatud andmesildil märgitud taset. Kui see teave ei ole kätte saadav, siis ülelaadeta mootorite puhul ei tohi suitsususe tase ületada 2,5 m-1 ja turbomootorite puhul 3,0 m-1 ;  Mootorsõidukite puhul, mille heitgaaside suitsusus vastab direktiivi 70/220/EMÜ I lisa punkti 5.3.1.4 tabeli B reas esitatud piirväärtustele või direktiivi 88/77/EMÜ I lisa punkti 6.2.1 tabeli B1, B2 või C reas esitatud piirväärtustele või mis on esmaregistreeritud alates 1. juulit 2008, ei tohi suitsususe tase ületada 1,5 m-1 .

Heitgaaside kogust ei kontrollita L-kategooria sõidukitel.