Kontsernist lühidalt

A -Ülevaatus OÜ kuulub rahvusvahelisse A-Katsastus OY kontserni. Hetkel teostavad A-Katsastus OY gruppi kuuluvad ettevõtted ülevaatust Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis, ja Poolas, kuuludes Euroopa viie suurema ülevaatusettevõtte hulka.