Korduvülevaatus

Korduva ülevaatuse määramisel on sõidukil tuvastatud viis või enam väheohtlikku riket või puudust ehk kasvõi üks ohtlik rike või puudus.

Kuni vigade kõrvaldamiseni leotakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- ja remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

Korduva ülevaatuse kehtivusaeg on 1kuu, selle aja jooksul tuleb sõiduk esitada tehnoülevaatuspunkti.