Millal teha sõidumeerikule kontrolli

Sõidukile paigaldatud sõidumeeriku kontrolli teostavad sõidumeerikute töökojad:

  • pärast seadme iga remonti
  • pärast sõidukit iseloomustava teguri muudatust või rehvide ümbermõõdu muudatust
  • kui universaalaeg erineb õigest ajast enam kui 20 minutit
  • kui muutub sõiduki registreerimisnumber
  • vähemalt kord kahe aasta jooksul pärast viimast kontrolli