Ökonoomne sõiduviis

Ökonoomne sõiduviis-kokkuhoid juba enne liikuma asumist

Autodega seotud kulud on olulised kõigile, kelle jaoks auto kasutamine igapäevaelus on vältimatu. Auto hankehinda ei saa juht pärast ostmist enam mõjutada. Küll aga saab mõjutada kasutuskulusid ja üsna palju. Järgides mõnd head põhimõtet, võib raha kokkuhoiu kõrval parandada ka nii enda kui ka teiste ohutust liikluses.

Korras auto on ökonoomse ja ohutu sõidu lähtekohaks. Õigel ajal tehtud hooldus ja ülevaatus tagavad muretuma sõidu. Autodel on mitmesuguseid süsteeme, mis annavad vigadest ja häiretest märgulampide ja/ või signaalide abil märku. Peale selle ilmneb osa mehaanilisi kahjustusi tihti ebatavaliste helide või auto kummalise käitumise kaudu. Neisse kõigisse tuleb suhtuda väga tõsiselt.

Suur tähtsus on rehvidel

Rehvivalik avaldab suurt mõju kütusekulule ja selle kaudu üldistele kuludele. Veeretaksituse osakaal auto kütusekuludest võib teatud uuringute põhjal olla isegi kuni 20%. Rehvide ostmisel tuleb sellele kindlasti tähelepanu pöörata. Tänapäeval lihtsustab rehvide valimist kogu ELis kasutatav rehvide tähistus, mis sarnaneb kodumasinate energiatõhususe märgisega. Märgistuse ühe osana on nimetatud ka veeretakistus ehk kütuse kokkuhoid. Tähis võib olla rehvile kinnitatud kleebisel või eraldi trükitud brošüüris.

Rehvirõhku tasub kontrollida vähemalt kord kuus. Ühe baari võrra liiga madal rehvirõhk suurendab mõne uuringu kohaselt kütusekulu umbes 6%. Pool baari ettenähtust madalam rõhk lühendab rehvi kasutusiga veerandi võrra. Peale selle võib auto käitumine äärmuslikes oludes pakkuda alarõhuga rehvide puhul juhile ebameeldivaid üllatusi.

Paljud meist on kindlasti märganud, et autosse kipub kogunema mitmesuguseid ebavajalikke asju. Need tasuks aeg-ajalt üle vaadata ja kuhugi mujale hoiule panna, muidu tuleb asjatu vedamise eest kanda asjatut kütusekulu. Omaette teema on seega näiteks suusaboksid, millest tulenev õhutakistuse suurenemine mõjutab kütusekulu märkimisväärselt.

Eelsoojendus säästab kütust

Mootori eelsoojenduse ja salongisoojenduse kasutamise kasud on paljudele teada. Mootori eelsoojendus aitab kütust kokku hoida. Samal ajal väheneb ka külmale mootorile tavaline kahjulik saaste. Salongisoojendus omakorda parandab ohutust ja sõidumugavust jääst vabade klaaside näol.

Ökonoomne sõiduviis- ka liikluses võib kulusid kokku hoida

Auto kütusekulu ja ökonoomset sõiduviisi on uuritud juba pikka aega. Ökonoomsete sõiduvõtete kohta on rohkesti infot. Selle juures tõusevad esile mitu konkreetset asjaolu. Need puudutavad nii liikuma hakkamist kui ka tegelikku sõitu liikluses. Auto mootori töötamist tühikäigul tuleks minimeerida. Nimele kohaselt kulutab auto tühikäigul kütust, aga edasi ei liigu. Uute autode puhul on seda viga parandatud nn start/stopp-funktsiooni abil, mis seiskab mootori automaatselt, kui auto ei liigu. Kütusekulu seisukohast suurimad kulud tekivad just peatunud auto kiirendamisest sõidukiirusele. Seda on hea meeles pidada eriti linnasõidul. Iga kord, kui te ei pea valgusfooride ees peatuma, säästate kütust. Foori juurest liikuma hakkamisel tuleks vajaliku kiiruseni kiirendada kiiresti ja kasutada kogu aeg suurimat võimalikku käiku, mille puhul mootor veel probleemideta veab. Vaadake juba võimalikult vara järgmise foori tulesid ja alustage aegsasti mootori abil pidurdamist. Fooride vahel ei ole mõistlik enam seisma jääda, see kajastub kuludena rahakotis. Ka maanteesõidul on kiirendamise mõju näha suurenenud kütusekuluna. Seega tuleks püüda sõita võimalikult ühtlase kiirusega. Sõidukiiruse valimise tähtsus kütusekulu suhtes on väga oluline. Uutel autodel on suur hulk sõidumugavust ja ohutust parandavaid seadmeid, nt istmete ja tagaklaasi soojendus. Nende kasutamine suurendab samuti kütusekulu, mistõttu tuleb nende töös olemise aega minimeerida. Ökonoomse ja ohutu sõiduviisi võtetest puudust ei ole. Ka nende omandamine ei ole autojuhtidele üle jõu käiv ülesanne. Küsimus on meie enda valikutes, kas me soovime jõuda ühest kohast teise keskkonda ja raha säästes. Samas saab maksimeerida enda ja teiste ohutust. Kas mõni asi liikluses saab mulle olulisem olla?