Sõidumeerik

Sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veose veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga autod või autorongid peavad pidama arvestust juhi sõidu- ja puhkeaja kohta.

Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja arvestus peab toimuma mehaanilise sõidumeeriku salvestuslehtede või digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku mällu salvestatud andmete järgi.

Alates 1.05.2006 esmakordselt kasutusele võetud sõidukitele peab olema paigaldatud digitaalne sõidumeerik. Alates 1.10.2012 esmakordselt kasutusele võetud sõidukitele peab olema paigaldatud uuemat tüüpi digitaalne sõidumeerik (nn sõidumeerikud, mis saavad manipuleerimise vähendamiseks liikumisimpulsi lisaks andurile veel ühest või mitmest sõltumata allikast).

Sõidumeerik ei ole kohustuslik sõidukil, mis on valmistatud enne 1985.aasta 1.jaanuari , kui sõidukit ei kasutata veose- või sõitjateveo tasulise teenuse osutamisel.

Sõidumeerikut saab kontrollida meie Rae, Maardu ja Tähe ülevaatuspunktides.