Ülevaatusele esitatavad sõidukid

Mootorsõidukid, mis peavad olema läbinud korralise perioodilise ülevaatuse:

  • sõiduautod ja kaubikud (M1, N1 kategooria sõidukid)
  • veoautod (N2, N3 kategooria sõidukid)
  • bussid (M2, M3 kategooria sõidukid)
  • haagised (O1, O2, O3, O4 kategooria sõidukid)
  • mootorrattad (L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid)
  • traktorid, liikurmasinad ja nende haagised

Korralisele perioodilisele ülevaatusele ei pea esitama:

  • mopeede (L1e, L2e kategooria sõidukid)
  • kerge neliratas (L6e kategooria sõidukid)
  • maastikusõidukeid nt ATV, mootorsaan (MS1, MS2 kategooria sõidukid)
  • põllumajanduslikke liikurmasinaid (registreerimistunnistusel märkus "PÕLLUMAJANDUSLIK LIIKURMASIN")

Sõiduki omanik või vastutav kasutaja peab tagama sõiduki vastavuse kehtestatud tehnonõuetele.

Loe ka: Ülevaatusele esitamise tähtajad