« Uudiste loetelu

Muutusid sõiduki tehnonõuded

Toome välja mõned olulisemad muudatused:

  1. Kaugtulede arv – M, N1, N2 kategoorial lubatud kuni 6 laternat ja N3-l kuni 10 laternat. Lubatud on ka paaritu arv laternaid. Samas peab M ja N kategooria sõidukite lülitusskeem olema ikkagi selline, et korraga peab põlema 2 laternat ja korraga ei tohi põleda üle 4 laterna. Kontrollarv 100 on jäänud samaks.

  2. Rehvid - rehvimõõdu nõuded on läinud vabaks. Jälgida tuleb, et ratas käiks rattakoopas vabalt ringi ja oleks kaetud poritiivaga. Sõidumeerikuga sõidukil peavad rehvimõõdud endiselt vastama sõidumeeriku paigaldusplaadil toodule. Koormustaluvuse ja kiiruskategooria nõuded on endiselt paigas ja samad.

  3. EURO6 ja VI diiselmootorile kehtib uus suitsususe piirnorm – 0,7 m-1 endise 1,5 m-1 asemel. 

 

Uue määruse tervikteksti leiate sellelt aadressilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/123082019007.

 

Muudatuste täpsema ülevaate leiate meie kodulehel: Määruse muudatused.